Regler om refusjon etter COVID-19

Grunnet den ekstraordinære situasjonen med COVID-19 som vi alle befinner oss i akkurat nå, så er det mange som kontakter oss. Vår kontor har derfor veldig høy trafikk, og som følge av dette lange svartider på telefon og epost. Vi be derfor også om at man i første omgang tar kontakt på epost.Vi beklager dette og ber om forståelse.

Fredag 24. april 2020 besluttet regjeringen, som et tiltak for å avhjelpe reisebransjen i en svært presset situasjon, å midlertidig endre forskriften for tilbakebetaling ifm. avlyste og avbestilte reiser. Fristen er forlenget fra 14 dager til 3 måneder, og gjelder alle pakkereiser som avlyses eller avbestilles i perioden 1. mars til 14. juni 2020. Fristforlengelsen gjelder derfor også for alle forfalte krav (tilbakevirkende kraft). Dette betyr at fristen i Pakkereiseloven om 14 dagers betalingsfrist er overstyrt, og at vi i reisebransjen har en forlenget frist på å tilbakebetale utestående beløp til våre kunder. Vi forstår at mange venter på pengene sine, og kan forsikre om at alle vil få tilbakebetalt, men at det iht. den nye fristen vil ta lenger tid. Du kan lese mer om regjeringens beslutning: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-frist-for-tilbakebetaling-av-kansellerte-pakkereiser/id2699550/

Jeg har avbestilt reisen min – når kan jeg forvente å få tilbakebetaling?

På grunn av den rådende situasjonen har vi i dag betydelig lengere behandlingstid enn vanlig. Vi foretar tilbakebetalinger så rask vi kan, men i dagens situasjon må vi vente på bekreftelser fra såvel myndigheter som leverandører. Håndteringstiden for tilbakebetalinger kan akkurat nå være opp til 8 uker, og i noen tilfeller enda lenger (opptil 3 måneder iht. regler).

Jeg har kjøpt Japan Rail Pass men ønsker kansellere

Har du kjøpt “Japan Rail Pass” og ikke annet, er det ikke en pakkereise, og dette kan refunderes mot 550NOK per person iht. gjeldende regler.
Vi gjør oppmerksom på at store forsinkelser må påberegnes med tanke på refusjon.

Japanspesialisten er formidler mellom kunde og Japan Rail og i den ekstreme situasjonen vi befinner hvor kunder har kansellert tusenvis av togpass, så er det vanskelig å vite hvor lang tid det vil ta for dem å gjennomføre alle tilbakebetalingene. Japanspesialisten kan derfor dessverre heller ikke tilbakebetale beløpet for den kansellerte passene før vi har fått tilbake disse pengene fra togselskapene.

Jeg har kansellert og returnert mitt Japan Rail Pass- hvornår får jeg refusjon

Vi gjør oppmerksom på at store forsinkelser må påberegnes med tanke på refusjon.
Japanspesialisten er formidler mellom kunde og Japan Rail   og i den ekstreme situasjonen vi befinner oss i, hvor kunder har kansellert tusenvis av togpass, så er det vanskelig å vite hvor lang tid det vil ta for de å gjennomføre alle tilbakebetalingene. Japanspesialisten kan derfor dessverre heller ikke tilbakebetale beløpet for den kansellerte passene før vi har fått tilbake disse pengene fra togselskaper

Hvorfor fortsetter noen flyselskap å fly til et land når UD fraråder reiser dit?

En fraråding er et signal om at situasjonen i landet/på reisemålet har blitt dårligere – dette kan enten være økt smittespredning, at helsetjenesten i landet risikerer høy belastning eller at infrastrukturen er påvirket. Det kan dog fortsatt finnes gode og viktige grunner til å reise til et land som UD fraråder å reise til. Uansett om det er frarådet eller ikke så må hver enkelt selv ta beslutninger om sin reise, og hvert flyselskap velger også om de fortsatt vil fly til et land eller ikke.