Visum

Alle besøkende til Japan må ha et pass som er gyldig under oppholdet i Japan. Statsborgere fra flere land kan reise til Japan uten visum med mindre formålet med reisen er å bosette seg i Japan, for å søke arbeid eller annen inntektsgivende virksomhet.

Følgende liste viser land som har «Gjensidig Visum Fritaksordning» med Japan:

For en periode på 6 måneder eller mindre:

Østerrike, Tyskland, Irland, Lichtenstein, Mexico, Sveits og Storbritannia (kun statsborgere av Storbritannia).

For en periode på 3 måneder eller mindre:

Argentina, Bahamas, Belgia, Canada, Chile, Costa Rica, Danmark, Dominikanske Republikk, El Salvador, Finland, Frankrike, Guatemala, Hellas, Honduras, Island, Israel, Italia, Kroatia, Kypros, Lesotho, Luxembourg, Macedonia, Malta, Mauritius, Nederland, Norge, Portugal (bortsett fra når pass opprinnelig er utstedt for borgere av tidligere portugisiske kolonier), San Marino, Singapore, Slovenia, Spania, Surinam, Sverige, Tunis, Tyrkia og Uruguay.

For en periode på 90 dager eller mindre:

Andorra, Australia, Barbados, Bulgaria, Czech Rep., Estonia, Hong Kong, Latvia, Litauen, Monaco, New Zealand, Polen, Slovakia, Ungarn og U.S.A.

For en periode inntil 14 dager:

Brunei

Merk: I tilfelle fritagelse av visumkrav på 3 måneder eller 90 dager, kan utlendinger få midlertidig besøksstatus for en periode på 90 dager (15 dager for Brunei). Statsborgere fra land som har tatt forholdsregler angående visumfritagelse med Japan for opphold inntil 6 måneder er i prinsippet gitt tillatelse til opphold i Japan på 90 dager regnet fra ankomsttid. Statsborgere fra disse landene som ønsker opphold i Japan på mer enn 90 dager, må søke nærmeste immigrasjonsmyndighet i Japan om forlengelse av opphold.

Statsborgere fra land som ikke har «Gjensidig Visum Fritaksordning» med Japan må ha visum.

Et «Midlertidig Besøksvisum» kreves vanligvis for tillatelse til opphold i Japan for en periode inntil 90 dager for ikke-inntektsbringende virksomhet som sightseeing, deltagelse i amatøridretter, besøke slektninger, foreta inspeksjonsturer, deltagelse ved forskningsforelesninger eller konferanser, skape forretningskontakt eller lignende virksomhet.

Det sier seg selv at «Midlertidig Besøksvisum» ikke kan brukes ved noen inntektsbringende virksomhet som medfører fortjeneste eller betalingsaksept av besøkende innen Japan.

For å søke om visum må søkeren personlig henvende seg til den japanske ambassade eller konsulat, vanligvis i hjemlandet til søkeren. Følgende dokumenter må vedlegges uansett formål med besøket:

(1) Gyldig pass;
(2) To passbilder tatt i løpet av de siste 6 måneder før søknadsdato;
(3) To offisielle visum-søknadsskjemaer som fåes ved ambassade eller konsulat;
(4) Dokumenter som bekrefter hensikten med besøket.
Siden type dokumenter som kreves kan variere alt etter formålet med besøket, bes søkeren sjekke dette med den japanske ambassade eller konsulat på forhånd.

Fritagelse for visumkostnader: Statsborgere fra ca 60 land er fritatt for visumomkostninger.

Japanspesialisten kan ikke bli holdt ansvarlig for eventuelle endringer i ovennevnte informasjon. For å være sikker på siste oppdaterte informasjon, vennligst kontakt den japanske ambassade i ditt hjemland.