Handelsbetingelser for Japanspesialisten Danmark

1. AVTALEN

1.1 Registrering / inngåelse av avtalen

a) Kjøp via en reisekonsulent: Ved kjøp hos en reisekonsulent vil kontraktsforholdet mellom deg som kunde og Japanspesialisten oppstå og være bindende for ved muntlige eller skriftlige aksept av et tilbud, hvoretter bekreftelse vil bli tilsendt. Hvis du finner ut at det er avvik mellom det bestilte tilbudet og det bekreftede, skal du kontakte Japanspesialisten umiddelbart for eventuelle rettelser.

b) Kjøp online: Når du kjøper en tur og / eller registrerer deg for en gruppereise online via japanspesialisten.no, vil kontraktsforholdet være bindende for deg som kunde når du godtar ordren og dermed også våre handelsbetingelser på skjermen. Det er ingen angrerett. Ved kjøp online forbeholder Japanspesialisten seg retten til å gjøre det bestilte produktet tilgjengelig og forbeholder seg derfor retten til å kansellere bestillingen og tilbakebetale beløpet. Kjøpet blir først endelig bekreftet når reisedokumenter sendes.

c) Type reise: De juridiske vilkårene i kontraktsforholdet mellom deg som kunde og den Japanspesialisten avhenger av kjøpt reisetype. Definisjoner og kontraktsvilkår for disse vises i avsnitt 1.2 til 1.5.

d) Informasjon: Informasjonen som er spesifisert i bestillingsprosessen anses del av avtalen, og informasjonen som er gitt der er bindende for Japanspesialisten, med mindre endringer blir varslet skriftlig når du bestiller reisen.

e) Klassifiseringer: Den oppgitte klassifiseringen av hotell / utleiehus er den subjektive vurderingen gjort av Japanspesialisten, og den trenger ikke nødvendigvis være i samsvar med stedets egen klassifisering.

f) Alder: Bestiller av tur hos/med Japanspesialisten må være myndig ved bestilling. Generelt sett må du være 18 år for å kunne leie bil, men er du under 25 år vil det vanligvis gjelde spesielle regler. Noen land har imidlertid forskjellige aldersgrenser. Du finner de spesifikke  reglene i leiebetingelsene for hvert land.

1.2 Pakkereise

a) En “pakkereise” betyr en kombinasjon av minst to av følgende elementer som tilbys av og kjøpes gjennom Japanspesialisten:

 • Transport
 • Overnatting
 • Andre turisttjenester som ikke er direkte knyttet til transport og som utgjør en betydelig del av pakkereisen.

b) Japanspesialisten er ansvarlig for å gjennomføre reisen i samsvar med avtalen / pakkereiserloven.

1.3 Kun flybillett

a) Ved “kun flybillett” menes det en reise der bare en flybillett er kjøpt uten andre reise-elementer. Japanspesialisten fungerer som agent for flyselskapet og er derfor kun en formidler av flybilletten til kunden. Japanspesialisten selger ikke flybilletter i eget navn og mottar dermed kun kundens betaling for de kjøpte flybillettene på vegne av flyselskapet. Denne typen reiser omfattes derfor ikke av pakkereiseloven.

b) Flyselskapet er kundens avtalepart, og det er derfor flyselskapet som er ansvarlig for riktig implementering av transportavtalen. Japanspesialisten er kun en formidler av transporttjenesten og er som et resultat ikke ansvarlig for forsinkelser, kanselleringer, flyselskapets konkurs, annet brudd eller manglende oppfyllelse av transportavtalen som er inngått mellom kunden og flyselskapet.

c) Ovennevnte vilkår aksepteres av kunden i forbindelse med hans/hennes aksept av Japanspesialistens handelsbetingelser.

1.4 Øvrige reisekjøp

a) “Øvrige reisekjøp” inkluderer kjøp av bare hotell / annen overnatting, leiebil, togbilletter, togpass (inkludert Japan Rail Pass), utflukter eller en kombinasjon av produkter som ikke omfattes av pakkereiseloven.

1.5 Forbehold om feil

a) Trykkfeil: Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i skriftlig materiale.

b) Feil pris: Der kunden har blitt informert eller kjøpt en tur til en åpenbart feil pris, forbeholder Japanspesialisten seg retten til å kansellere kjøpet og kansellere eventuelle reservasjoner.

2. PRIS OG BETALING

2.1 Reisens pris

a) prisen for reisen inkluderer alle tjenester som er nevnt i bestillingen eller avtalen og alle kjente skatter, avgifter, bidrag, gebyrer osv., inkludert et rådgivnings- og ekspedisjonsgebyr, som er oppgitt ved bestilling, samt bidrag til Reisegarantifondet i Danmark. Imidlertid kan det være lokale skatter og avgifter som ikke kan belastes på forhånd, men disse vil – så langt de er kjent – fremgå av reisedokumentene.

b) Med mindre annet er oppgitt, er reiseprisen basert på innkvartering i delt dobbeltrom – enslige reisende vil vanligvis belastes et enkeltromstillegg.

c) Det må aldri uten spesiell skriftlig avtale med Japanspesialisten, overnatte flere eller andre personer i et hotellrom enn det som fremgår av bekreftelsen.

d) For å være gyldig, må spesielle forespørsler/ønsker for reisen eller oppholdet fremgå av avtalen / bekreftelsen eller dokumenteres på annen måte skriftlig.

e) Der prisen er oppgitt i utenlandsk valuta, gjør Japanspesialisten oppmerksom på at omregningskursen til norske kroner er bankkursen på faktureringstidspunktet med et pristillegg på 3%.

2.2. Betaling

a) Betaling av reiser kjøpt gjennom en reisekonsulent:

 • Det avtalte depositum må betales etter mottak av bekreftelse. Hvis depositumet ikke blir betalt på avtalt dato, bortfaller avtalen.
 • Endelig betaling må være mottatt senest 42 dager før avreisedagen, med mindre annet er avtalt, hvoretter reisedokumenter vil bli sendt slik at du har dem senest 7 dager før avreise. Hvis den endelige betalingen ikke er mottatt på avtalt dato, forbeholder Japanspesialisten seg retten til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Depositum refunderes ikke.
 • De fleste flybilletter betales direkte ved bestilling og kan vanligvis ikke endres, kanselleres eller refunderes.

b) Betaling av reiser kjøpt online:

Når du bestiller en tur på www.japanspesialisten.no, og du bestiller, vil det fremgå hva som skal betales ved bestilling og hva som skal betales senere. Hvis betalingen blir avvist når reisedokumenter skal utstedes, vil Japanspesialisten kontakte deg og avtale hvordan betalingen da kan gjøres. Hvis Japanspesialisten ikke lykkes i å kontakte deg innen 72 timer etter bestilling, eller ingen annen betalingsmåte kan avtales, har Japanspesialisten rett til å avbestille turen.

2.3 Skatter og avgifter

a) En rekke skatter og avgifter må belastes før avreise. Imidlertid er det en rekke flyplass- og andre turistskatter / avgifter som må betales kontant ved avreise eller på stedet, og som derfor ikke kan belastes før avreise.

b) Normalt vil slike skatter / avgifter oppgis i reisedokumentene, men enkelte land kan innføre nye skatter eller øke eksisterende uten varsel. Det kan derfor være endringer mellom bestillingstidspunktet og avreise til / fra et bestemt reisemål.

2.4 Prisendringer etter avtalens inngåelse

a) Etter at avtalen er inngått, har Japanspesialisten bare rett til å øke prisen på grunn av endringer i ett eller flere av følgende eksempler:

1) Transportkostnader, inkludert drivstoffpriser.
2) Skatter, avgifter eller avgifter for visse tjenester som flyplass, havn, landing eller start avgifter.
3) Valutakurser brukt ved beregning av prisen på den aktuelle pakkereisen.

Dette gir Japanspesialisten anledning til senere å varsle om prisendringer i både oppover og nedover.

1) Beregningseksempel på endring i transportkostnader.
Prisen på turen: 10.000 norsk kroner Økelse i drivstoffpriser: 350 NOK Total pris på turen: 10.350 NOK

2) Beregningseksempel på endring i valutakurser
Prisen på turen: 10.000 norske kroner, hvorav 500 dollar, som øker med 50 øre pr. USD Stigning i den amerikanske dollarkursen: 250 NOK Total pris på turen: 10.250 NOK

b) En prisstigning må varsles så snart som mulig, senest 20 dager før avreise, og den må ikke overstige 10% av markedsverdien på turen. Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, kan du avbestille turen gratis. Imidlertid er det en betingelse at avbestillingen av turen blir varslet til Japanspesialisten umiddelbart etter at du har blitt informert om prisøkningen. Flybilletter pris-sikkres kun ved full betaling og utstedelse.

c)Hvis det er prisendringer i en retning nedover i forholdene ovenfor innen 20 dager før avreise, kan du ikke kreve prisavslag, med mindre det er snakk om innenlands skatter eller avgifter som fjernes eller reduseres, slik at besparelsen overstiger 100 NOK pr. person.

3. FLYBILLETTER

3.1 Generelt for flybilletter

a) Japanspesialisten er avhengig av at flyselskapene gir korrekt informasjon, og Japanspesialisten forbeholder seg derfor retten til å tilbakebetale hele prisen for reisen hvis flybilletten ikke kan utstedes av tekniske grunner.

b) Flybilletter i dag er underlagt spesielle vilkår og begrensninger som du må være klar over, og som hovedregel kan ikke billettene endres, kanselleres eller tilbakebetales.

c) Hvis du kombinerer billetter eller reservasjoner for en kontinuerlig tur og det er forsinkelser underveis, bærer du risikoen selv hvis du ikke når din neste forbindelse. Hvis du derimot kjøper en gjennomgående flyreservasjon fra avreise til den endelige destinasjonen hos Japanspesialisten, og her kan det godt være et flyskifte underveis, er du bedre sikret i tilfelle forsinkelser, da flyselskapene som er involvert derved påtar seg forpliktelsen for den totale transporttjenesten.

d) Du må være klar over at flybilletter må brukes i riktig rekkefølge. Hvis du ikke bruker flybillettene i riktig rekkefølge, avbryter transportøren de resterende flyrutene. Hvis du ikke klarer å bruke en rute på billetten, mister du også retten til å bruke påfølgende ruter.

e) Hvis du unnlater å benytte deg av avreisen, mister du retten til å bruke returbilletten.

f) Hverken Japanspesialisten eller flyselskapet kan ikke garantere verken flytype eller spesielle sitteplasser, og heller ikke garantere å sitte sammen.

g) Japanspesialisten henter vår informasjon direkte fra flyselskapenes reservasjonssystemer. Japanspesialisten kan ikke holdes ansvarlig hvis en flyreservasjon ikke kan gjøres på grunn av tekniske problemer.

h) I visse sammenhenger viser Japanspesialisten meldingen “direkte” i forbindelse med en luftforbindelse. Dette kan defineres som enten en non-stop flight, eller som en flight med et kontinuerlig rutenummer, men med en teknisk stop underveis.

3.2 Navn på flybilletter

a) Det er viktig at Japanspesialisten får riktig og fullstendig navn på alle reisende. Navnene må være i samsvar med gyldig pass. Artistnavn, kallenavn, etc. må ikke brukes i flybilletter, da det kan føre til bortvisning ved innsjekking for flyreisen. Japanspesialisten påtar seg ikke noe ansvar for konsekvensene av uriktig informasjon som byrået ikke har vært i stand til å ha kunnskap om.

b)Kontroller alltid navnene på billettene umiddelbart så snart du har mottatt dem.

3.3 Fly og reisruter

a) Disse er ofte forberedt lenge før avreise, og flyselskapene kan gjøre endringer selv etter at billetten er reservert / utstedt. Hvis det er store endringer før avreise, men etter at billetten er utstedt / utlevert / videresendt, vil Janaspesialisten kontakte deg på e-post eller telefon for å informere om endringene. Det er ditt ansvar å sørge for at Japanspesialisten har din oppdaterte kontaktinformasjon.

b) Hvis reisetidene på de utleverte / videresendte billettene avviker fra den opprinnelige bekreftelsen, må du kontakte Japanspesialisten umiddelbart slik at eventuelle feil kan behandles og rettes umiddelbart.

c) Japanspesialisten anbefaler at du regelmessig sjekker flyreservene dine på flyselskapenes hjemmeside, eller ved å registrere deg på checkmytrip.com

3.4 Check-in-tid på flyplassen

a) På grunn av økt sikkerhetskontroll på alle flyplasser, kan ventetidene noen ganger være betydelig lengre, og det er opp til de enkelte flyplasser og / eller flyselskaper å bestemme innsjekkingstid. Generelt sett må innsjekking gjennomføres som følger:

 • Når du reiser i Europa: Minimum 90 minutter før avreise.
 • For innenlandsreiser i Japan: Minimum 60 minutter før avreise.
 • For utenlandsreiser: Minimum 120 minutter før avreise.

b) Det er ofte lange køer, både ved innsjekkingsskranken og ved påfølgende pass- og sikkerhetskontroll. Du er personlig ansvarlig for å være oppmerksom selv i innsjekkingskøen hvis du oppdager at du ikke kan få sjekket i tide, og for å dukke opp i tide ved riktig gate. I reiseruten informerer Japanspesialisten om regler som gjelder når du skriver ut dokumentene.

c) Reglene kan endres på kort varsel av luftfartsmyndighetene, flyselskapet eller flyplassadministrasjonen. Japanspesialisten anbefaler derfor alltid å sjekke med flyselskapet og flyplassen før avreise, slik at du kan ta hensyn til dette. Japanspesialisten anbefaler også om mulig å logge inn på flyselskapets nettsted underveis for å sjekke din neste flytur.

4. AVBESTILLING

4.1 Gebyrer og refusjoner ved avbestilling

Ved kansellering beregnes andelen av produktets pris som går tapt.

 • Andelen av produktets pris som vil gå tapt vil avhenge av når avbestillingen foretas:

“Pakkereiser” og “Andre reisekjøp”:

 • Opp til 42 dager før avreise er et innskudd og muligens. ikke-refunderbare flybilletter, overnattinger og tapte utflukter.
 • Mindre enn 42 dager før avreise: ingen refusjon – hele turen for turen er tapt.
 • Flybilletter og flyskatter refunderes i henhold til flyselskapets regler minus vårt ekspedisjonsgebyr på 1600 NOK per flybillett. Flybilletter kan i prinsippet ikke endres, kanselleres eller refunderes. Hvis flybillettene dine har mildere regler, vil disse bli spesifisert.
 • Hvis det spesifikt er oppgitt at et produkt har strengere regler enn de ovennevnte, vil disse gjelde.

4.2 Avbestilling i tilfelle krigshandlinger etc.

a) Hvis det er krigshandlinger, naturkatastrofer, livstruende smittsomme sykdommer eller lignende i løpet av en periode på 14 dager før reisens start, kan reisen avbestilles gratis. Imidlertid er det et vilkår at offentlige Norske myndigheter (Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet/FHI) fraråder direkte å reise til det spesifikke området. Imidlertid gjelder ikke den frie avbestillingsretten hvis kunden på tidspunktet for inngåelse av avtalen kjente til den aktuelle hendelsen eller om hendelsen generelt var kjent.

b) Hvis kunden besøker flere destinasjoner, har du bare rett til å avbestille den delen av pakkereisen som inkluderer området som frarådes å reise til. Imidlertid, hvis dette er den viktigste delen av turen, kan turen avbestilles gratis.

4.3 Avbestilling ved sykdom

a) Det anbefales å tegne en avbestillingsforsikring. Denne forsikringen dekker utgifter i forbindelse med avbestilling på grunn av akutt sykdom, ulykker og dødsfall som oppstår før avreise og som påvirker reisedeltakeren selv, ektefelle, samboer, barn, foreldre og søsken. Kjøp av avbestillingsforsikring må skje samtidig som du bestiller turen, og det er krav til forsikringstakerne som kan leses i avbestillingsforsikringens regler og vilkår.

b) Japanspesialisten samarbeider og fungerer som formidler for reiseforsikring fra europeiske reiseforsikring (DK). Kontakt Japanspesialisten for å finne ut mer.

5. ENDRINGER

5.1 Generelt for endringer

a) Overføring av en reise til andre kan i prinsippet ikke finne sted, ettersom de fleste flyselskaper ikke tillater navneendringer, og derfor må avlyses, og da må en ny reservasjon gjøres for ny deltaker. Visse landarrangement kan imidlertid overføres, se pkt. 5,1 stk b.

b) Endring forutsetter at produktet kan endres, flybilletter normalt ikke kan byttes. I tillegg til endringer i pris fra leverandøren som følge av endringen, belastes følgende endringsgebyr:

 • Pakkereiser: 800 kr / person.
 • Bare hotell: 400kr / rom.
 • Bare leiebil: 400 kr / bil.
 • Bare fly: 500 kr / person.

c) Hvis bare et enkelt produkt i en pakke må endres, belastes bare et endringsgebyr for “Kun hotell / bilutleie / flytur” – eventuell prisforskjell i det endrede produktet legges til dette.

5.2 Endringer av pakkerejsen

Hvis Japanspesialisten må avlyse turen eller ikke kan fullføre turen som avtalt, vil du bli informert så snart som mulig. i tillegg til å bli informert om dine rettigheter. Hvis Japanspesialistens endringer i avtalen er vesentlige, eller hvis reisen blir kansellert uten at dette skyldes kundens omstendigheter, har du følgende rettigheter:

 • Du kan si opp avtalen og få tilbakebetalt alle beløp som er betalt under avtalen, eller
 • Du kan delta i en annen pakkereise etter eget valg hvis Japanspesialisten kan tilby dette uten uforholdsmessige kostnader eller tap. Du må varsle Japanspesialisten om ditt valg innen rimelig tid etter at du har mottatt varsel om endringene. Hvis du velger å delta i en pakkereise med en høyere verdi arrangert av Japanspesialisten, må du betale prisforskjellen. Hvis pakkereisen har en lavere verdi enn den opprinnelig bestilte, må Japanspesialisten på den annen side tilbakebetale prisforskjellen.

5.3 Ansvar og ansvarsfritak for Japanspesialisten ved endringer

a) I tilfelle du direkte lider tap på grunn av endring / kansellering gjort av Japanspesialisten, har du rett til kompensasjon i samsvar med ovenstående, med mindre endringen / kanselleringen skyldes:

 • Mangel på tilkobling / belegg på turen. Nødvendig mengde oppgis ved bestilling.
 • At Japanspesialisten har varslet deg om dette senest 14 dager før avreisedagen.
 • Egne forhold hos deg. • En tredjepart som ikke er relevant for pakkereisen. • Eksterne omstendigheter der Japanspesialisten eller noen som Japanspesialisten er ansvarlig for, ikke kunne ha forutsett disse omstendighetene det tidspunktet avtalen ble inngått. (dvs. force majeure eller force majeure lignende forhold)

b) Japanspesialisten tar ikke ansvar eller kostnader for arrangementer som er bestilt utenom Japanspesialisten.

6. MANGLER VED REISEN

6.1 Mangler ved kjøp av “KUN flybilletter”

Når du kjøper “kun flybilletter”, fungerer Japanspesialisten ganske enkelt som agent for flyselskapet og er derfor bare mellommann på flybilletten til kunden. Japanspesialisten har derfor ikke noe ansvar for levering eller mangler i den. Dette gjelder f.eks. i tilfelle forsinkelser, kanselleringer, konkurs, bagasje og så videre.

6.2 Mangler ved “Pakkereiser” og “Andre reisekjøp”

a) Hvis du opplever mangel på reise, har du en plikt til å informere Japanspesialisten så raskt som mulig, slik at Japanspesialisten har muligheten til å utbedre den. Unnlatelse av å gjøre dette vil føre til at du mister retten til et senere erstatningskrav.

b) Hvis en betydelig del av de avtalte tjenestene ikke blir levert, eller hvis turen på annen måte er underlagt mangler eller dårligere kvalitet enn den avtalte, noe som betyr at formålet med turen er betydelig svekket, kan du etter å ha dokumentert å ha mottatt godkjenning fra Japanspesialisten, si opp avtalen. Hvis avtalen skal sies opp på bakgrunn av det ovennevnte, er Japanspesialisten forpliktet til å tilbakebetale alle beløp som er betalt i henhold til avtalen, men fratrukket et godtgjørelse som tilsvarer verdien som pakkereisen kan antas å ha hatt for deg.

c) Hvis transport er inkludert i avtalen, har du også rett til å bli fraktet tilbake til avgangsstedet gratis med avtalt transportmiddel til avtalt tid.

6.3 Utbedring av mangler ved ”Pakkerejser” og ”Øvrige reisekjøp”

a) Når Japan-spesialisten tilbyr å utbedre mangelen, og det gjøres innen rimelig tid og uten omkostninger eller betydelig ulempe for deg, kan du ikke kreve avslag eller si opp avtalen.

b) Hvis utbedringen/avhjelpningen ikke finner sted som nevnt ovenfor, eller det ikke kan kreves utbedring fordi den vil påføre Japanspesialisten uforholdsmessige kostnader eller betydelig ulempe, kan du kreve en passende reduksjon i turen.

7. JAPANSPESIALISTENS ANSVAR

7.1 Generelt for Japanspesialistens ansvar

Konvensjoner: Japanspesialistens ansvar er begrenset til kompensasjonsbeløpene som våre underleverandører begrenser sitt ansvar under følgende internasjonale konvensjoner:

 • Til sjøs: Athenekonvensjonen med tilleggsprotokoll.
 • Med tog: COTIF / CIV-konvensjonen om internasjonal transport med jernbane.
 • For lufttransport: Montreal- og Warszawa-konvensjonene og EU-forskrift 889/2002, som begrenser flyselskapenes ansvar i tilfelle død eller personskade, tap av eller skade på bagasjen og i tilfelle forsinkelse. Flyselskapets ansvar for tapt, skadet eller forsinket bagasje er vanligvis svært lavt i henhold til internasjonale konvensjoner.
 • Japanspesialisten påtar seg i ingen tilfelle ansvar for helt eller delvis skadet, stjålet eller på annen måte mistet eller mistet bagasje, og anbefaler derfor god reiseforsikring.
 • Japanspesialisten fungerer som en agent for transportselskapet (e) som er involvert i reisen, som alene er ansvarlig for riktig utførelse av transporten de har bekreftet og for bagasjen de har tatt med seg.

Force majeure: Japanspesialisten påtar seg intet ansvar for endringer, forsinkelser osv. som følge av kontraktsbrudd, streik, vær eller forhold som Japanspesialisten ikke har innflytelse over.

7.2 Fellesansvar overfor kunden

a) For pakkereiser kan du fremsette krav på grunn av mangler i pakkereisen mot enten leverandøren eller Japanspesialisten, som er solidarisk ansvarlig for dette.

b) Når du kjøper “bare fly”, fungerer Japanspesialisten bare som en agent. Dette betyr at flyselsakpet er alene ansvarlig for riktig gjennomføring av transportkontrakten. Transportbetingelsene og ansvarsbegrensningene til dette / disse selskapene gjelder. Transport utføres i samsvar med Montreal- og Warszawa-konvensjonene og 889/2002, som begrenser flyselskapenes ansvar i tilfelle død eller skade og i tilfelle ødeleggelse, tap eller skade på bagasjen og i tilfelle forsinkelse.

8. KUNDENS ANSVAR

8.1 Generelt for kundens ansvar

a) Hvis du er fraværende uten å ha kansellert turen, og / eller ikke dukker opp på det angitte tidspunktet og stedet for den utgående eller innkommende reisen, eller du ikke kan bli med på turen på grunn av mangel på reisedokumenter, for eksempel gyldig pass eller visum, har Japanspesialisten rett til å beregne seg totalprisen for pakkereisen. Hvis dette skjer, kan det ikke kreves erstatning for ubrukte tjenester senere.

b) Som kunde er du forpliktet til:

 • Kontroller øyeblikkelig nøyaktigheten av sendte / mottatte reisedokumenter og les vilkårene.
 • For å sikre at Japanspesialisten fra begynnelsen blir informert om de riktige navnene på alle deltakerne i bookingen, som angitt i de gyldige passene som deltakerne vil ta turen med. I tilfelle avvik kan dette føre til bortvisning ved innsjekking, uten mulighet for tilbakebetaling av billetter og andre tjenester. Japanspesialisten påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelse. Hvis en navneendring er nødvendig og ellers er mulig, kan dette bare gjøres mot innkreving av et gebyr på 1.000 kr og evnt avgift til transportøren.
 • For å sikre at Japanspesialisten er i besittelse av riktig oppdatert kontaktinformasjon, inkludert adresse, e-post og mobilnummer
 • For å holde deg oppdatert om avgangstider, flyplassinfo inkludert innsjekkingstider ved å kontakte agenter og flyselskaper.
 • Å oppføre seg slik at andre reisende ikke føler seg flau. Og ellers overholder ordensreglene, som gjelder hotell og transportmiddel, etc. Unnlatelse av å overholde kan føre til at den reisende blir utvist av Japanspesialisten eller hans representant fra den videre deltakelsen i turen.
 • Den siste innsjekkingstiden som er oppgitt i reiseruten er tiden da alle innsjekkingsformaliteter må fullføres, og ikke den siste møtetiden på flyplassen.
 • Å følge instruksjonene gitt av den japanske spesialisten for turen. Hvis du ikke gjør dette, er du ansvarlig for kostnader eller andre konsekvenser.

8.2 Reiseforsikring

Du er ansvarlig for å bære kostnadene ved sykdom, sykehusinnleggelse osv. underveis, med mindre Japanspesialisten kan holdes ansvarlig. Det anbefales derfor at du kjøper reiseforsikring, da det HELFO helseforsikringskortet ikke dekker utenfor Europa.

8.3 Pass, visum, vaksinasjoner, medisiner osv.

a) Du er ansvarlig for nødvendige forhold angående pass, visum og vaksinasjoner er i orden i begynnelsen av turen. Du finner informasjon om dette ved de respektive ambassadene, Utenriksdepartementet og Helsedrektoratet eller FHI. Japanspesialisten er alene ansvarlig for å gi informasjon om generelle krav til pass, visa og lovpålagte vaksinasjoner, og kan ikke gi informasjon om spesielle regler (f.eks. For reisende med en beslaglagt kriminell post eller andre ting som kan forhindre innreise). I slike tilfeller er det din plikt å kontakte den respektive ambassaden for svar.

b) Hvis du ikke har et norsk pass, må dette varsles til Japanspesialisten ved bestilling, slik at Japanspesialisten kan veilede og henvise deg til stedene der du må søke informasjon om de nødvendige formalitetene for turen.

c) Passet må normalt ha en minimumsgyldighet på 6 måneder etter datoen for retur. Imidlertid kan det være unntak. i Japan hvor passet bare trenger å være gyldig i hele reiseperioden.

d) Vær klar over eventuelle krav til transitvisum.

e) Hvis du bruker medisin, bør du be apoteket eller legen din om råd om et mulig medisinattest for reisebruk. Japanspesialisten kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser av manglende medisinattest.

f) Hvis det er spesielle personlige forhold som gjelder, Japanspesialisten ikke har blitt gjort kjent med om skriftlig og som kan bidra til at turen ikke blir gjennomført (f.eks. tidligere nektet innreise, tidligere straff eller helseproblemer), er du ansvarlig å søke informasjon om reglene i hvert land. Japanspesialisten kan ikke holdes ansvarlig for ikke-avsløring i disse tilfellene og derav mulige problemer som kan oppstå. Japanspesialisten kan heller ikke bli stilt økonomisk ansvarlig i disse tilfellene

8.4 Kundens ansvar ved leiebil

a) Ta kontakt med bilutleiefirmaet eller Japanspesialisten hvis du blir forsinket underveis og kommer senere enn planlagt når du henter bilen. Prisen kan endre seg hvis bilen ikke blir hentet dagen etter. I tillegg er det fare for at bilen leies ut til den andre siden uten at du kan få refusjon.

b) Når du overleverer leiebilen din, har de ansatte i bilutleiefirmaet rett til å tilby deg ekstra forsikringsdekning og andre tilleggstjenester. Slike kjøp er alltid frivillige, og hvis du signerer dette, har du inngått en juridisk bindende avtale som ikke kan angres, tilbakekalles eller tilbakebetales av Japanspesialisten. Husk derfor alltid å lese leieavtalen grundig før du signerer.

c) På leieavtalen vil alle kjøp og deres priser alltid spesifiseres slik at du blir informert om kostnadene.

d) I mange land betales bompenger eller avgifter for kjøring på visse typer veistrekninger, i urbane soner osv. Disse avgiftene samt parkeringsavgifter er ikke inkludert i leien og må derfor oftest betales kontant på stedet og visse avgifter kan belastes ved levering av bilen.

e) I Japan og Sør-Korea er det nødvendig at hver sjåfør har med seg et gyldig norsk og internasjonalt førerkort for å motta bilen.

f) I forbindelse med bestilling av leiebil, bekreft at du har 1 års erfaring med å kjøre bil og informere Japanspesialisten om din alder.

g) Du er forpliktet til å overholde gjeldende lovverk og trafikkregler, samt betale alle parkeringsavgifter, bysone og bøter du måtte motta.

h) Drivstoff, bompenger og tilleggsutstyr som ikke er inkludert og som ikke vises på din bekreftelse fra Japanspesialisten, blir gjort opp på stedet.

9. Reklamasjon og erstattning

9.1 Generell informasjon om klager

a) Når du kjøper “kun flybilletter”, fungerer Japanspesialisten utelukkende som en agent (se avsnitt 1.3), og alle klager må rettes til flyselskapet.

b) Hvis du uventet opplever mangler i pakkereisen din, har du en plikt til å informere oss om dem så snart som mulig. Du må gjøre dette slik at vi har muligheten til å rette dem. Du må klage til Japanspesialisten, våre representanter på stedet eller underleverandørene (f.eks. Hotell, guide eller flyselskap) som leverer tjenesten som er mangelfull. Hvis våre representanter eller underleverandører ikke løser problemet, kan du kontakte oss umiddelbart. Enten via e-post til booking@japanspecialisten.dk, eller via telefon på vårt danske nummer 33 45 40 00. Hvis det er ekstremt presserende og ikke kan vente til våre normale åpningstider, kan du kontakte vårt nødtelefonnummer, som du finner nummeret på i reisedokumentene dine. Hvis du ikke overholder disse retningslinjene, kan du miste retten til å klage på manglene senere i samsvar med pakkereiseloven § 26.(DK)

c) Eventuelle krav mot Japanspesialisten i forbindelse med “Pakkereiser” eller “Andre reiser” må fremsettes til Japanspesialisten umiddelbart etter endt tur. Påstander fremsatt senere enn 6 måneder etter at mangelen ble funnet anses ikke å ha blitt fremsatt innen rimelig tid og kan derfor ikke behandles.

9.2 Klagenemnd for pakkereiser

a) For “Pakkereiser” gjelder følgende: Hvis en avtale om et krav og / eller beløp ikke kan oppnås ved klage til Japanspesialisten, kan du bringe klagen for:

 • Pakkerejsse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. etasje, 2840 Holte – se mer på: www.pakkerejseankenaevnet.dk
 • Eller via den europeiske plattformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

b) Japanspesialisten er, som et resultat av medlemskap i det danske reisebyråforbundet, forpliktet til å overholde kjennelser fra Package Travel Appeals Board, med mindre foreningens styre gir dispensasjon fra dette kravet, fordi kjennelsen ønskes ført for en dansk domstol, jfr.

9.3 Flyforsinkelse eller nektet ombordstigning

a) Ved flyforsinkelser eller avslag under ombordstigning (avvist ombordstigning) vises det til EU-forskrift 261/2004 – Air Passengers ‘Rights – som kan leses på dansk på http://flypassager.dk/Passagerrettigheter

b) Den Japanspesialisten er ikke dekket som et reisebyrå – EU-forordningen, som utelukkende omhandler forholdet mellom den reisende og flyselskapet, som utelukkende er ansvarlig for riktig utførelse av lufttransporten de har bekreftet, samt om bagasjen de har avtalt å ta med.

9.4 Reisegarantifond

a) Japanspesialisten er medlem av reisegarantifondet med medlemsnummer 198.

9.5 Jurisdiksjon og lovvalg

a) Ethvert krav mot Japanspesialisten må avgjøres i samsvar med dansk lov. Klager eller søksmål som ikke kan avgjøres av Package Travel Appeal Board, må avgjøres av Københavns byrett.

b) Prosessspråket vil alltid være dansk.