Til deg, som allerede har kjøpt en reise:

Hvordan skal du forholde deg, hvis du skal ut og reise?
Hos Japanspesialisten holder vi øye med utviklingen i både Norge og Japan frem til avreise og under reisen din, og vi kontakter deg, hvis det skulle oppstå en situasjon, som kan få innflytelse på din reise.

Vi følger naturligvis Utenriksdepartementes reiseråd, og hvis Utenriksdepartementet fraråder reiser til Japan, i umiddelbar nærhet av din avreise, vil du få pengene dine tilbake, hvis du har kjøpt en pakkereise hos oss – vær oppmerksom på , at vi definerer umiddelbar nærhet som 14 dager før din avreise. Per idag (12. mars 2020) fraråder Udenriksdepartementet ikke reiser til Japan.

Hvis du har vært ute på reise innenfor de siste 30 dager til noen av landene med større smitteudbrud, før du skal reise med Japanspesialisten til Japan, ber vi deg kontakte oss. Per dags dato (12. mars 2020) har Japan innført, at alle innreisende fra Kina, Italia, Iran, Østerrike og Sør Korea skal i 14 dagers karantene før videre reise er tillatt.

Er det særlige forhåndsregler du bør ta på din reise?
Dette sier Folkehelseinstituttet (FHI):

Råd før reisen

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser innfører kontrolltiltak og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og få målt temperaturen/sjekket for feber.

Før reisen bør man bl.a vurdere følgende momenter:

  • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
  • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til
  • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
  • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
  • Risiko for hjemmekarantene i Norge dersom man blir syk etter reisen.
  • Risiko for at man ikke får jobbe de 14 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i flere land.

Forebyggende råd på reisen

  • God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å begrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
  • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
  • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggendetiltak.

Hva er symptomene på Koronaviruset – her er hva FHI skriver:

Symptomer og sykdom

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.

Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.

Reiseregistrering
Japanspesialisten anbefaler deg å registrere dine kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

Hva hvis det skjer endringer underveis på min reise?
Vi har et stort lokalt nettverk og mange års erfaring i at arrangere opplevelser i Japan, og vi gjør alt vi kan for at sikre at du får en fantastisk reise, også dersom det skulle skje endringer i din reiseplan underveis. Hvis du for eksempel har kjøpt en utflukt som ikke kan gjennomføres, vil du få pengene tilbake for denne utflukten.

Hvor kan jeg holde meg oppdateret?
Vi holder øye med utviklingen i Norge, Japan og resten av verden og du må gjerne ringe til din reisekonsulent hvis du har spørsmål. Utover dette anbefaler vi deg at holde øye med Utenriksdepartementets reiseråd samt FHI på linkene nedenfor.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/
https://www.fhi.no/

Hva gjør jeg, hvis jeg ikke ønsker å reise?
Hvis Utenriksdepartementet ikke fraråder reiser til Japan, gjelder Japanspesialistens vanlige reisevillkår. https://www.japanspesialisten.no/reisevilkar/

Skal jeg kjøpe ekstra reiseforsikring?
Det er altavgjørende å ha en god reiseforsikring! Husk å sjekke før avreise, hva din reiseforsikring dekker og hvordan du er dekket f.eks i forhold til eventuell karantene før, under eller etter reisen.